Thông báo kể từ năm 2016 chúng tôi đã tách biệt 2 hệ thống Chứng chỉ hành nghề và Kiểm tra bệnh viện

Đăng nhập hệ thống chứng chỉ hành nghề

Đăng nhập hệ thống Kiểm tra bệnh viện

Người dùng Hệ thống kiểm tra bệnh viện lưu ý:
Do thời gian vừa qua có rất nhiều bệnh viện khi sử dụng hệ thống Kiểm tra bệnh viện không dùng địa chỉ chính thức http://qlbv.vn/ktbv mà dùng thông qua hny.vn cho nên chúng tôi tạm thời để lại link này tại trang hny.vn. Tuy nhiên, đây chỉ là link tạm thời, sẽ bị gỡ bỏ thời gian tới. Đề nghị dùng link chính thức của KTBV: http://qlbv.vn/ktbv